Stichting Daniel

Personeelsbeleid; personeelsopbouw, functies

Home
Organisatie structuur en Organogram
Beschrijving doelgroep
Personeelsbeleid; CAO
Personeelsbeleid; OR
Personeelsbeleid; personeelsopbouw, functies
Sollicitatieprocedure
Begeleiding nieuwe werknemers, stagaires en vrijwilligers
Overlegstructuren
Gehanteerde protocollen en procedures
Werknemer zijn binnen de organisatie
Administratieve werkzaamheden; financiele administratie, budget en budgetbeheer
Dienstrooster
Personeelsplanning
Informatiestructuur

 

 * Instellingshoofd: taken/verantwoordelijkheden:

 

-         Ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en bewaken van integraal beleid.

-         Leidinggeven aan die locatie(s);

-         Verantwoording dragen voor het beheer van de locatie(s);

-         Onderhouden van in –en externe contacten;

-         Verrichten van overige werkzaamheden;

-         Verantwoordelijk voor het financiŽle beleid.

 

* Teamleider: taken/ verantwoordelijkheden:

 

-         Uitvoeren van coŲrdinerende en toezichthoudende taken;

-         Voeren van het beheer;

-         Uitvoeren van werkzaamheden als begeleidercoach

 

* Begeleider: taken/verantwoordelijkheden;

 

-         Opstellen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsplan;

-         Begeleiden bij persoonlijke verzorging en welzijn;

-         Organiseren begeleiden en verrichten van huishoudelijke en/of recreatieve activiteiten;

-         Deelnemen aan en vormgeven van zelfsturende teams;

-         Deelnemen aan interne besprekingen;

-         Onderhouden van externe contacten;

-         Verrichten van overige werkzaamheden.

 

 

* Assistentbegeleider: taken/verantwoordelijkheden:

 

-         Uitvoeren van het ondersteuningsplan;

-         Begeleiden bij persoonlijke verzorging en welzijn;

-         Organiseren, begeleiden en verrichten van huishoudelijke en/of recreatieve activiteiten;

-         Deelnemen en vormgeven van zelfsturende teams;

-     Deelnemen aan interne besprekingen;

-         Verrichten van overige werkzaamheden.

 

* Gastvrouw : taken/verantwoordelijkheden:

 

       - Verrichten van schoonmaak 

         werkzaamheden in het gebouw

         en bij clienten.                         

 

* ConciŽrge : Taken/verantwoordelijkheden:

 

-         Reparaties aan het onderhoud en inventaris van het gebouw.

 

* Fysiotherapeut: taken/verantwoordelijkheden:

 

-         Bieden van ondersteuning en advisering.

 

* Orthopedagoog: taken/verantwoordelijkheden:

 

-         Bieden van ondersteuning en advisering.

Made by Chris, Miran, San, Mar&Kris